Koledování po obci

Datum: 8. 1. 2019

Na sklonku kalendářního roku 2018 jsme již tradičně navštívili místní Domovinku, Jednotu, poštu a Obecní úřad s písničkami a drobnými dárky, abychom všem popřáli příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku 2019. 

Za koledování byly děti odměněny drobnými sladkostmi a slavnostním přípitkem s panem starostou.

Zaměstnanci MŠ a ZŠ Němčičky
 

Fotografie naleznete na www.zonerama.com/skolanemcicky