Louka vypráví

Datum: 27. 3. 2019

V první jarní den ve středu 20. 3. 2019 navštívily děti z naší mateřské školy Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde proběhl environmentální program s názvem „Louka vypráví“.

Seznámili jsme se s vývojovými stádii motýla, s užitečností včely pro člověka, dělbou práce včeliček a proč se říká „Je pilný jako včelička“. Vyrobili jsme si papírového motýla, na dvorku si zahráli na včeličky. Spokojené děti si motýlky odvezly domů. Na druhý den jsme si ještě všichni vystříhali a lepili včeličky z papíru. 

Za MŠ Alena Prokešová

Fotografie naleznete na www.zonerama.com/skolanemcicky