Zaměstnanci školy

 

Pedagogičtí pracovníci funkce stupeň vzdělání aprobace
Mgr. Petr Antoš ředitel VŠ  – PdF MU  1. stupeň ZŠ
Mgr. Lucie Antošová učitelka VŠ  – PdF MU  1. stupeň ZŠ
Mgr. Lenka Havlíková učitelka, vychovatelka ŠD VŠ – PdF MU  1. stupeň ZŠ 
Alena Prokešová učitelka MŠ střední pedagogická škola
Petra Michnová vedoucí učitelka střední pedagogická škola
Marie Volšíková školní asistent střední pedagogická škola

 

Nepedagogičtí pracovníci funkce stupeň vzdělání
Bc. Pavlína Hyclová vedoucí kuchařka
Jarmila Suská kuchařka neuvedeno
Anna Bendová domovník neuvedeno

 

Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem 9
Počet učitelů ZŠ 2,5
Počet učitelů MŠ 2
Počet vychovatelek ŠD 1
Počet provozních zaměstnanců – domovník 1
Počet zaměstnanců ŠJ 2