Canisterapie ve školce

Datum: 1. 7. 2022

V úterý 7. června děti navštívila v naší školce paní Marcela Knápková se svým krásným pejskem Rubi z canisterapeutického týmu.

Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací a měly možnost si aportovat Rubinku. Dále s pejskem závodily v plazení po zemi a prolézaní tunelem. Tento pejsek byl velkým kamarádem, a proto i některé děti odbouraly obavy z pohlazení tohoto mazlíčka, i když stále ví, že cizí pejsci se nehladí. A co vlastně canisterapie znamená?
 

Canisterapie je název pro metodu pozitivního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny.

Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat. 

V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla.

U dětí se canisterapie nejčastěji využívá při práci v logopedii, rehabilitační praxi, u sluchově a mentálně postižených dětí. U autistů může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.
 
Za MŠ Petra Michnová


Fotografie naleznete na eu.zonerama.com/skolanemcicky/