Zaměstnanci školy

 

Pedagogičtí pracovníci funkce stupeň vzdělání aprobace
Mgr. Petr Antoš ředitel VŠ  – PdF MU  1. stupeň ZŠ
Mgr. Lucie Antošová učitelka VŠ  – PdF MU  1. stupeň ZŠ
Mgr. Lenka Havlíková učitelka, vychovatelka ŠD VŠ – PdF MU  1. stupeň ZŠ 
Zuzana Pálková Ovčáčková učitelka MŠ, vychovatelka ŠD SŠ  asistent pedagoga
BcA. Barbora Hanáková učitelka MŠ (mateřská dovolená) VŠ – JAMU   
Petra Michnová vedoucí učitelka MŠ střední pedagogická škola
Marie Volšíková školní asistent střední pedagogická škola
Štěpánka Kachyňová učitelka MŠ SPgŠ Znojmo  

 

Nepedagogičtí pracovníci funkce stupeň vzdělání
Bc. Pavlína Hyclová vedoucí kuchařka
Markéta Nováčková kuchařka neuvedeno
Anna Bendová domovník neuvedeno

 

Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem 11
Počet učitelů ZŠ 3
Počet učitelů MŠ 3
Počet vychovatelek ŠD 1
Počet provozních zaměstnanců – domovník 1
Počet zaměstnanců ŠJ 2
Školní asistent 1