Školní řád

Projednán na pedagogické radě dne 31. 8. 2020 se schválenou platností od 1. 9. 2020.