Školní řád

Projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2016 se schválenou platností od 29. 8. 2016.