Zájmová činnost

školní rok 2022/2023 (2. pololetí)

Den Název kroužku Vedoucí kroužku Čas Pozn.
Pondělí Fotbalový, florbalový kroužek Miloš Suský, 
Jiří Ovesný
16.00 - 18.00 hodin KD
Prostor pro doučování Mgr. Lucie Antošová, Mgr. Petr Antoš 13.00 - 14.00 hodin  
Úterý Folklórní kroužek Štěpánka Kachyňová 13.30 - 15.00 hodin  
Stolní tenis Pavlína Hyclová 17.00 - 18.00 hodin KD, týdně
Středa Tanečky

R. Vítková (Taneční škola Aura, Brno)

13.45 - 14.30 hodin (MŠ, ZŠ) týdně
Doučování Mgr. Lenka Havlíková 13.00 - 14.00 hodin  
Fotbalový, florbalový kroužek Miloš Suský, Jiří Ovesný 16.00 - 18.00 hodin hřiště, KD
Čtvrtek Doučování Mgr. Lenka Havlíková 13.00 - 14.00 hodin  
Rybářský kroužek Mgr. Petr Antoš odpolední hodiny při příznivém počasí u rybníku
Pátek Klub historie Bc. Vojtěch Antoš 12.45 - 14.15 hodin