Den Země 2022

Datum: 25. 4. 2022

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. 

Celý den jsme se žáky tedy strávili v duchu ekologie.

Děti se na začátku vyučování podívaly na krátké video o významu barev kontejnerů, o třídění a recyklaci odpadů. Následně byly seznámeny o funkci a provozu sběrného dvoru v Němčičkách.

Hned po velké přestávce jsme se ho vydali na vlastní oči prozkoumat, kde na nás čekal pan starosta, který nás sběrným dvorem provedl a odpověděl na dotazy žáků.

Poté nás čekal ten nejdůležitější úkol, a to posbírat odpadky, na které jsme po cestě do školy narazily. 

Poslední vyučovací hodinu ještě starší žáci řešili pár ekologických úkolů a na závěr si zahráli oblíbený A-Z kvíz zaměřený taktéž na otázky životního prostředí.


Mgr. Lucie Antošová


Fotografie naleznete na eu.zonerama.com/skolanemcicky