Fotografování

Datum: 2. 6. 2021

Ve středu 2. 6. 2021 proběhne v naší škole fotografování dětí a žáků (ročníkové fotografie).