Loutkové divadlo

Datum: 21. 11. 2022

V úterý 11. 10. 2022 za námi přijelo loutkové divadlo Radost. Děti se zájmem zhlédly veselou pohádku „Francek Nebojsa“. Po představení byly loutky zapůjčeny dětem, aby si vyzkoušely práci loutkoherce. Všem se návštěva divadla moc líbila.

Za ZŠ a MŠ Zuzana Pálková


Fotografie naleznete na eu.zonerama.com/skolanemcicky/Album