Projekt Zdraví dětem

Datum: 15. 1. 2024

V pondělí 8. 1. jsme se s dětmi věnovali tématu týkajícímu se zdraví a pohybu.
 

Do školy k nám přijela paní lektorka z Brna. Začala vyprávět příběh zaměřený na poruchy příjmu potravy u dětí mladšího školního věku. Cílem příběhu bylo poukázat na tuto problematiku, přimět děti k pozornosti a zájmu o sebe i své okolí a připomenout základy zdravého stravování, pravidelnosti jídla a pohybu.

V první části výuky děti pozorně naslouchaly paní lektorce, rozdělovaly potraviny na zdravé a nezdravé, dozvěděly se zajímavosti o trávicí soustavě, výhodách společného stolování a pestrostí stravy.

Ve druhé části se ověřovaly znalosti prakticky. Žáci malovali potravní pyramidu, zkoušeli své smysly pomocí hmatu a zraku, v komunikativním kruhu proběhla diskuse na důležitost sportování.

Pevně věřím, že si žáci s sebou odnesli pár cenných rad na utužování svého zdraví.

Mgr. Lucie Antošová


Fotografie naleznete na eu.zonerama.com/skolanemcicky/Album