Půda

Datum: 10. 3. 2020

Ve čtvrtek 13. 2. navštívili žáci naší základní školy Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde pro ně byl připraven výukový program „Půda“. 

Během něj se děti seznámily s významem půdy a se zástupci živočišné říše, se kterými se v půdě můžeme setkat. Zahrály si pohybovou hru „Ze života žížal“ a ve výtvarné části si vytvořily model řezu půdou, který si odvezly domů.

Absolvováním tohoto pěkně připraveného kurzu si naši žáci opět rozšířili a obohatili svoje poznatky a dovednosti z oblasti environmentální výchovy.

Mgr. Lenka Havlíková

Fotografie naleznete na www.zonerama.com/skolanemcicky/