Upozornění pro rodiče i žáky

Datum: 30. 12. 2020

V pondělí 4. ledna 2021 přijdou do školy pouze žáci 1. a 2. ročníku. Doma zůstává 3. a 4. třída na distanční výuce. Zatím vše platí do 10. ledna 2021.

Bližší informace obdržíte e-mailem od třídního učitele.

Školní družina pro 1. a 2. třídu bude v provozu.

Žáci 3. a 4. ročníku jsou automaticky odhlášeni ze školní jídelny. Pokud ale budou mít zájem o oběd, je potřeba to nahlásit co nejdříve u vedoucí ŠJ.