Výuka ZŠ Němčičky od středy 14. 10. 2020

Datum: 13. 10. 2020

Od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 budou žáci naší školy vyučováni distančně (dálkově). Žáci zůstávají doma a budou plnit úkoly zasílané e-mailem nebo pomocí aplikace facebook (soukromé zprávy), popř. telefonickou konzultací.
Od středy 14. 10. 2020 nebude v provozu ani školní družina a pro ZŠ ani školní jídelna.

Ve dnech 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020 je dle usnesení vlády zakázána osobní přítomnost žáků ZŠ na vzdělávání. Na tyto dny jsou opatřením MŠMT stanoveny dny volna. V těchto dnech nebude probíhat ani distanční vzdělávání.

Mgr. Petr Antoš, ředitel školy