Základní umělecká škola

Datum: 10. 3. 2020

Na začátku prvního březnového měsíce se děti z naší školky vydaly autobusem do Velkých Pavlovic, kde navštívily Základní uměleckou školu.
  

Některým dětem bylo už toto prostředí známé z toho důvodu, že už tuto školu navštěvují, nebo sem s maminkou a tatínkem vozí staršího sourozence.

Po velmi milém přivítání p. ředitelky Mileny Karberové si děti poslechly skladby v podání našich šikovných kluků ze ZŠ Matyáška Plška na zobcovou flétnu a trubku, a v druhém podání Honzíka Kose na klavír.

Poté si měli žáčci možnost vyzkoušet zahrát na klavír, cimbál, Orffovy nástroje a v poslední řadě na bubny, kde se z nich stali skuteční „profíci“ hry na tento nástroj.

Tímto děkujeme p. ředitelce za příjemné hudební dopoledne, kdy děti odcházely ze školy s úsměvem a s veselou náladou. 

Za MŠ Petra Michnová

Fotografie naleznete na www.zonerama.com/skolanemcicky