Zápis dětí do MŠ

Datum: 9. 4. 2021

Zápis dětí do mateřské školy Němčičky na školní rok 2021/2022 se uskuteční v úterý 4. května 2021 od 15.30 do 16.30 hodin v místní mateřské škole bez osobní účasti dětí. 

Od 12. dubna 2021 je možnost si z webu školy vytisknout nebo vyzvednout v MŠ Žádost o přijetí do MŠ.

V den zápisu, tj. 4. května 2021, přinese zákonný zástupce do MŠ: vyplněnou Žádost o přijetí potvrzenou lékařem nebo k ní přiložené Prohlášení o očkování a očkovací průkaz (kopie). Dále předloží rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. 

Soubory ke stažení