Život sysla

Datum: 9. 10. 2021

V pátek 24. 9. 2021 navštívily děti z mateřské školy Ekocentrum Trkmanka, kde se dozvěděly vše o životě sysla.

Děti měly možnost pohladit si živého sysla, zábavnou formou si vyzkoušely, jak se sysel zásobuje potravou a na závěr si zvířátko vyrobily z papíru.

Výlet se opravdu vydařil.

Za MŠ Barbora Hanáková

Fotografie naleznete na www.zonerama.com/skolanemcicky