Zvířátka kolem nás

Datum: 25. 6. 2019

Dne 12. 6. 2019 se uskutečnil na dvorku za budovou ZŠ a MŠ „Mazlíčkový den“. Kdo měl zájem, tak si donesl svého mazlíčka a představil ho ostatním dětem.

Akce probíhala společně s rodiči a s odborným výkladem veterinářky p. Vítečkové, která nás seznámila s tím, jak se ke zvířátkům chovat, co za krmení dávat, abychom jim neublížili. Také všem ukázala, jaké zdravotní pomůcky používají v ordinaci při vyšetření zvířátek.

Současně nás navštívili zaměstnanci kynologického ústavu v Praze s vycvičenými psy. Seznámili nás se stavbou těla, vývojem, výchovou, jak správně přistupovat ke zvířeti, které si chceme pohladit, ale také, jak se bránit před volně běhajícími psy. Děti si v závěru zahrály hru „Pozor, zlý pes“.

Za MŠ a ZŠ Marie Volšíková

Fotografie zobrazíte na www.zonerama.com/skolanemcicky/